SWBO logo

Leefbaarheid

De wijk Binnenstad is jouw directe woon- en leefgebied, waar je dagelijks mee in contact komt. Veel dingen die jij belangrijk vindt spelen zich in je wijk af, in je directe omgeving.

Sommige dingen blijven er lang hetzelfde, maar andere veranderen snel. Zo groeit de ene wijk wat aantal bewoners betreft, terwijl de andere juist krimpt. Of er komen steeds meer alleenstaanden en ouderen en het aantal jongeren neemt af of toe. Ook de mix van leefstijlen in de wijk verandert met de tijd. Dat is allemaal niet zo erg en vaak zelfs onvermijdelijk. Zolang de wijk maar leefbaar blijft. Een fijne plek, waar je als bewoner trots op bent en waar je jezelf helemaal thuis voelt.

Waarom Wijkbeheer?

Hebben we het over de leefbaarheid in de wijk, dan komt al snel de Stichting Wijkraad Binnenstad Oost om de hoek kijken. Wij zijn in 1998 opgericht, met het doel om de leef-, werk- en woonomgeving van de Binnenstad te bevorderen. Dat doen we bijvoorbeeld door:

Het stimuleren van de samenwerking tussen alle groeperingen en belanghebbenden in de Binnenstad met elkaar, maar ook met instanties als de politie, de gemeente en de LEV groep;

  • Het voorkomen en bestrijden van maatschappelijk isolement en achterstand in de wijk;
  • Het verbeteren van de leef-, woon- en werkomgeving;
  • Het ontwikkelen en stimuleren van nieuwe ideeën;
  • Het uitvoeren van plannen;
  • Het organiseren van evenementen en activiteiten in de wijk;
  • Het losmaken van financiële middelen d.m.v. sponsoring en subsidies.