SWBO logo

Samen staan we sterk!

Zoals je hebt kunnen lezen, doen we als Stichting Wijkraad Binnenstad Oost ons uiterste best om de belangen van alle organisaties en bewoners van de Binnenstad te behartigen.

Maar dat kunnen we niet alleen. Daarom is het belangrijk dat bewoners zich verenigen. Bestaat er in jouw omgeving al een bewonerscommissie of belangengroepering, sluit je daar dan bij aan, zodat je mee kunt praten. Is er in je omgeving nog geen commissie, praat er dan eens met de buren over en kijk of dat ook voor jullie interessant zou kunnen zijn. Wij helpen je er graag bij. Tegelijk verwelkomen we jou graag als vrijwilliger. Je kunt zo aan de slag in één van de vele commissies voor het opzetten van activiteiten of het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Immers: Samen staan we sterk, samen maken wij de Binnenstad leefbaar!